UDCCD


udccd.jpg

Jednotka UDCCD je určena pro dodatečnou montáž do vozidel, která jsou standartně vybavena viskózní spojkou středního diferenciálu. V převodové skříni  je tedy třeba tuto viskózní spojku nahradit elektromagneticky řízeným středním diferenciálem, jehož svornost je pak řízena jednotkou UDCCD.  Celý systém je otevřeným, programovatelným systémem řízení trakce vozidla s možností individuálního nastavení uživatelem.

 

Co je systém UDCCD:

- systém je výsledkem dlouhodobé práce a úsilí řízení trakce sportovních vozidel, prostřednictvím optimálního řízení středního diferenciálu. Získané zkušenosti jsou aplikovatelné i pro řízení středního diferenciálu v sériových vozidlech a tak zlepšení jejich jízdních vlastností. Systém však nedokáže překonat, či obelstít fyzikální zákony a  výrobce tedy nenese žádné následky při jeho neodborném zapojení, nastavení, naprogramování  nebo nevhodném používání.

 

Systém přináší:

- zlepšení čitelnosti vozidla

- zlepšení jízdních vlastností vozidla

- zlepšení ovladatelnosti vozidla

- odstranění nedotáčivosti vozidla

- výrazné zlepšení brzdění vozidla, především na nezpevněném povrchu a sněhu

- možnost využití vozidla blíž hraně fyzikálních zákonů

- snížení opotřebení pneumatik, při zachování původního jízdního stylu

 

Rozsah dodávky:

-  jednotka UDCCD

- kabeláž pro dodatečné zapojení do vozidla

- kabel pro programování jednotky

- CD ROM s instalačním manuálem, popisem systému a programem pro úpravu map

 

Režimy práce jednotky:

1. Automatický režim

- v automatickém režimu pracuje jednotka na základě sofistikovaného programu a vypočítává okamžité sevření středního diferenciálu na základě informací od jednotlivých, dodatečně připojených čidel:

                                   - polohy plynového pedálu

                                   - tlaku v sacím potrubí motoru

                                   - tlaku v brzdovém snímači

                                   - spínači brzdových světel

                                   - spínači ruční brzdy

                                   - otáček motoru

                                   - rychlosti vozidla

 

2. Manuální režim

- v manuálním režimu pracuje jednotka na základě pevně, manuálně nastaveného sevření středního diferenciálu a informaci o stavu ruční brzdy. Ostatní čidla jsou pro řízení neaktivní.

 

Ovládání:

- veškeré ovládací prvky, jsou umístněny přímo na jednotce UDCCD

 

Signalizace a zobrazení:

- Informace jsou zobrazovány přímo na jednotce UDCCD, pomocí  6 LED diod. Těchto 6 LED diod je využito pro zobrazení aktuálně nastavené mapy a poté pro zobrazení okamžitého sevření středního diferenciálu.

 

Startovací program:

- po uvedení jednotky do startovacího programu je sevření středního diferenciálu 100%, ruční brzda je neaktivní. Po dosažení uživatelsky nastavené rychlosti vozidla přejde systém do automatického režimu. V Manuálním režimu „Start program“ nefunguje!!!

 

Diagnostika systému:

- systém po zapnutí provede kontrolu obvodu cívky středního diferenciálu, pokud je cívka nebo tento obvod přerušený, kontrolka AUTO/MANU bliká frekvencí 1Hz

 

Přednastavené mapy:

- v jednotce je standardně předprogramováno  6 map:

1. Suchý asfalt rychlý

2. Suchý asfalt technický

3. Mokrý asfalt

4.Šotolina rychlá, nebo voda na silnici

5. Šotolina technická, nebo hodně vody, posypu, bláta na silnici, sníh

6. Sníh, pneu s hřebíky

 

Aktuální verze:

- jednotka V10.2005.1-1

- program jednotky Difun 1.7

- obslužný program Difun PC 1.5